Usikker fremtid for idrætsforeningen Døvania

Ingen bestyrelse, ingen idrætsforening, advarer Døvanias bestyrelse. Fremtiden for Døvanias 190 medlemmer og Døvanias motto ‘Længe leve Døvania!’ sættes på spil til Døvanias generalforsamling den 11. marts 2017. Bestyrelsen opfordrer samtlige medlemmer til at deltage, så man kan drøfte idrætsforeningens fremtid.

Af Cathrine Mejdal

En post på Døvanias website har vakt røre hos idrætsforeningens 190 medlemmer ved at sætte spørgsmålstegn ved om hvorvidt Døvania skal fortsætte som idrætsforening.

Årsag: Kun et enkelt bestyrelsesmedlem fortsætter – og der er ikke lykkes foreningen at finde nye kandidater til de andre poster – heriblandt formandsposten, som kommer til at stå tom, når den nuværende formand, Christian Høybye, går af til næste generalforsamling.

Uden mad og drikke duer helten ikke
Når der ikke er en fuldtallig bestyrelse med en formand, kan en forening ikke køre – og det er den situation, Døvania står i:

– Det er vores håb, at mange vil deltage i generalforsamlingen og drøfte Døvanias fremtid. For at understrege situationens alvor overvejer bestyrelsen at stille et forslag om at lægge idrætsforeningen på hylden, såfremt det ikke lykkes at finde en ny formand for idrætsforening eller få en fuldtallig bestyrelse, konstaterer Døvanias bestyrelse på deres website.

Døvanias ordinære generalforsamling finder sted den 11. marts 2017 kl. 13.00 i Døveforeningen af 1866’s festlokale på adressen Brohusgade 17, 2200 København N.