Undervisningsministeriet forlænger aftale med tolkeleverandørerne

I dag har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) meldt ud, at de har valgt at forlænge rammeaftalen med alle deres tolkeleverandører med et år. Døve og hørehæmmede studerende skal altså ikke tvinges til at skifte leverandør i år.

STUK er i gang med at fortælle det til alle leverandørerne. CFD er en af de tolkeleverandører, der netop har fået meddelelsen:

– Vi har med glæde modtaget meddelelse fra STUK, at rammeaftalerne forlænges et år. Vi er glade for fortsat at levere tolk til uddannelserne, fortæller Sussi Kongshøj Wilson, chef for Tolkebooking.

Også firmaet Tolketid, der er en af tolkeleverandørerne, bekræfter dette på deres Facebookside.

Mulighed for 4 år med samme leverandør

Det er muligt at forlænge sådan en rammeaftale som Undervisningsministeriet har med tolkeleverandørerne. STUK har nemlig skrevet i deres rammeaftale, at perioden på 2 år kan forlænges med op til 2 x 1 år:

Rammeaftalen træder i kraft ved begge parters underskrift med tolkevirksomhed pr. 1. august 2015. Aftalen løber frem til 31. juli 2017. Med et skriftligt varsel på 6 måneder til udgangen af aftaleperioden har kunden ret til at forlænge rammeaftalen på uændrede vilkår med 2 x 1 år for et år ad gangen. Kunden (STUK, red.) er berettiget til at opsige rammeaftalen med 6 måneders skriftligt varsel.

Nu har STUK så valgt at forlænge med 1 år. Hvis STUK ikke forlænger med yderligere et år, vil en omrokering af tolkefirmaer først bliver efter sommerferien 2018. Eller 2019.

Med mindre STUK vælger at opsige rammeaftalen med 6 måneders varsel.

Godt nyt for interesseorganisationerne

Det er godt nyt for de døve og hørehæmmede studerende, der er glade for deres tolke. De beholder tolkene i et eller to år mere.

Den gode nyhed overrasker ikke brugernes interesseorganisationer, som har efterlyst mere stabilitet på uddannelsesområdet.

Danske Døves Ungdomsforbund fortæller, at en forlængelse gør, at færrest mulige studerende bliver “ramt” af at skulle skifte tolkeleverandør efter to år eller mindre.

Det er også godt nyt for de tolkefirmaer, som har en god placering på listen. De kan fortsætte med at tage nye opgaver ind.

Ikke godt nyt for alle

Mindre godt er det for de døve og hørehæmmede studerende, der ikke er tilfredse med deres leverandør. De må nemlig ikke få lov skifte tolkeleverandør, fordi de skal følge STUK’s prioriterede liste, hvor billigste firma får alle opgaverne tilbudt først.

Mindre godt er det også for de tolkeleverandører, som har budt dyrere ind og altså har fået en ringere placering på STUK’s leverandør-liste. For så er udsigten til at få nye, store uddannelsesopgaver ind meget ringe, og det kan påvirke hvor meget arbejde der er.

Der er ingen, der ved, hvilke firmaer, der får hvilke opgaver. Der er ingen, der præcist ved, hvor mange medarbejdere, der er i de forskellige firmaer, og hvor mange underleverandører, de måtte have.