Kommentar: Mine tanker som selvstændig tolk

Vi tolke er vel ikke bedre end den service, vi yder og det er da godt, at der findes forskellige tilbud fra såvel større tolkevirksomheder som fra de små énmandsvirksomheder, siger Vibe Michelsen, der gerne vil fortælle, hvordan branchen ser ud, når man er selvstændig tegnsprogstolk.

Af Vibe Michelsen, selvstændig tegnsprogstolk

Kære Sussi Kongshøj.

Jeg har læst indlægget i LOUD.land hvor du er blevet interviewet og føler mig foranlediget til at bidrage med nogle af mine tanker. Det skal understreges, at jeg udelukkende udtaler mig på egne vegne; jeg repræsenterer ikke andre, ligesom jeg ikke føler mig repræsenteret af Allan B. Kristiansens kommentar.

Først vil jeg sige, at jeg da også selv har undret mig over det samme som jer når det gælder SprogTegn’s entré hos DNTM. At I har bedt Klagenævnet for Udbud om at gå ind i sagen lyder spændende, og hvor er det glædeligt at I vil påtage jer den opgave! Lad os se hvad der sker der.
Du taler meget om uro på markedet og henviser til at, når Tolkecenter Danmark gik konkurs, er et tegn på, at der er for meget uro på markedet, og at det skyldes den store tilgang af nytilkomne firmaer.

Jeg kunne tænke mig at anlægge et andet perspektiv på begrebet ”uro”, og her tænker jeg særligt på, når store firmaer tager flere opgaver ind end de faktuelt kan dække, med store konsekvenser for brugerne, særligt dem, der er under uddannelse og som gentagne gange har måttet gå en usikker tolkefremtid i møde. Dén slags uro har jeg bemærket.
Det er muligt at det har skabt en vis tryghed for ansatte tolke, men det har, for mig at se, ikke været en fair forvaltning i forhold til brugerne!

Det næste du fremfører ser jeg som et budskab om, at vi selvstændige har det lidt for nemt. Du siger:

”Hvis myndigheden vil have prisen på tolketimer ned, så er det kun de små selvstændige tolke, der overhovedet kan klare konkurrencen. De har ingen store, faste udgifter, som vi firmaer har. De skal ikke dække medarbejdernes sygdom, barsel og så videre. Som selvstændig tolk har man kun én person at tænke på, en selv, og man har ikke udgifter til administration, lokale mv.”

Jeg vil gerne forsøge at gøre dig lidt klogere på hvordan det fungerer for et énmandsfirma ”all inclusive”.

Nu er det for det første ikke sådan, at vi selvstændige ikke har store faste udgifter, bliver syge, går på barsel, skal spare op til pension, efteruddannes osv. osv. Min takst er derudover også beregnet på at dække administration. Når det gælder den del vil jeg gerne invitere dig med på en almindelig arbejdsdag så du, med egne øjne, kan erfare hvor meget tid vi selvstændige bruger på at; videreformidle opgaver, vi ikke selv kan tage, finde samarbejdspartnere, svare på mails, dække sygdom for os selv og hinanden osv.

Og endelig skal det selvfølgelig koste, at man kan få fat i en tolk 24-7. Vi har f.eks ikke lukket telefonen efter kl. 16, og jeg kan ikke lade være med at nævne et par gange, hvor jeg er tilkaldt til en akut opgave på et hospital fordi, opkald til akuttelefonen på CFD ikke blev besvaret. En del af min pris indbefatter altså også fleksibilitet og bøjelighed.

Vi tolke er vel ikke bedre end den service, vi yder og det er da godt, at der findes forskellige tilbud fra såvel større tolkevirksomheder som fra de små énmandsvirksomheder. Brugerne får på den måde et bredere udbud af tolkeservicer. Når det er sagt, så hylder jeg bestemt ideen om, at alle slags opgaver (AF, hospital mm) bliver lagt ind under én portal, og det kunne meget vel være DNTM, som på mange måder fungerer rigtig godt! Her kan brugerne nøjes med at søge ét sted, efter den tolkeservice som ønskes.

Og lad mig til sidst – nu hvor jeg har ordet – også lige give mit bidrag til diskussionen om hvor vidt der til stadighed skal uddannes tegnsprogstolke: Lad der altid være tolke nok at vælge mellem for brugerne! Lad os få nogle flere dygtige tolke på markedet, ikke mindst til at holde os andre i form.

Bedste hilsner
Vibe Michelsen
tegnsprogstolk

Skærmbillede 2016-09-22 kl. 11.09.51

Vibe Michelsen, exam. tegnsprogstolk