Få tilgængelige kulturoplevelser og støt tolkestuderende

Som døv eller hørehæmmet tolkebruger kan du fra august til december nyde kulturoplevelser såsom foredrag om madspild i København, babysalmesang, eller en prøvetime i argentinsk tango i Aarhus. De tolkede oplevelser bliver en del af en gruppe tolkestuderendes skolepraktik.

Praktikperioden er netop gået i gang for de tolkestuderende, der skal gennem deres sidste eksamenspraktik for at bestå fjerde og sidste år som tolkestuderende. Flere studerende har fundet en praktikplads, men der er også flere studerende, der ikke har kunnet få fat i en fast praktikplads på grund af det kaos, der hersker på tolkemarkedet for øjeblikket.

Læs også: UCC har fundet en løsning på tolkestuderendes eksamenspraktik

10 studerende i skolepraktik
UCC har derfor fundet en løsning til de 10 tolkestuderende, der ikke har fundet en praktikplads, men som er klar til at gennemføre sidste del af deres fjerde år, inden de skal i gang med deres bachelorprojekt. Løsningen hedder skolepraktik – og det betyder, at de studerende allerede er gået i gang med at gøre opmærksom omkring deres opgaver.

– Vi skal selv være aktivt opsøgende med at finde mulige aktiviteter vi kan tolke; herunder foredrag, kursus, danseundervisning, mindre skriveopgaver og lignende, fortæller Helle Burkal Hansen, der er en af de studerende.

– Vi vil gerne appellere til at de døve kommer til de arrangementer vi tolker, da det giver en mere virkelig situation, fremfor at vi tolker til en af vores studiekammerater, smiler Helle Burkal Hansen.

Find tolkninger på Facebook
På Facebook kan døve og hørehæmmede finde opslag i de studerendes åbne Facebookgruppe, hvor de annoncerer forskellige tolkninger. Siden er lavet i forbindelse med eksamenspraktikken 2016, hvor de tolkestuderende, der er i skolepraktik, vil udplukke forskellige offentlige arrangementer og tage ud og tolke dem i selskab med en vejleder fra skolen.

– Det er for at sikre at det arbejde vi udfører er godt nok, og vi får derefter en bedømmelse, oplyser Helle Burkal Hansen.

For hvert arrangement de studerende har valgt, uploader de også en informationsvideo på deres Facebookside, med info om hvad, hvor og hvornår arrangementet er, om det er gratis eller koster lidt og om der er fokus på en bestemt sprogkode (TSK, tegnsprog osv). 

Kun øveopgaver
Helle Burkal Hansen og hendes studiekammerater glæder sig til at komme i gang med at tolke, men de gør opmærksom på, at døve ikke kan bestille en af de studerende til at tolke:

– Det er vigtigt at pointere at døve ikke selv kan ytre ønske om tolkninger, da det er os studerende som skal komme med opfordringen. Hver opgave skal godkendes af UCC for at sikre at indholdet er fagligt godt nok, samt at vi ikke “stjæler” de færdig uddannede tolkes arbejde.

Ikke kun det, de tolkestuderende vil også tolke nogle spændende programmer, som de så optager og bagefter uploader  i gruppen. Disse tolkninger er også gennemset og godkendt af en vejleder fra uddannelsen.

Tolkning omkring lidt af hvert
De studerende, der er i skolepraktik, mangler ikke kreative idéer at annoncere med. Her er fire eksempler på, hvad de studerende har gjort tilgængeligt for døve og hørehæmmede:

  • 4 guidede rundture på Dokk1 i Århus. Hver tur varer 1 time. Tirsdage fra 14-15 og torsdage fra 17-18.
  • Foredrag om madspild. V. foredragsholder Selina Juul. Brønshøj Bibliotek den 23. august kl. 17.00 – 18.30.
  • Babysalmesang hver tirsdag ml. d. 16 august – 20 september. Aarhus. Arrangementet tolkes til TSK.
  • Argentinsk tango. Hovedbiblioteket i Aarhus. Tegnsprog.

Få tolkede oplevelser
Kunne du tænke dig at støtte op om de studerende i eksamenspraktik, og er du glad for kultur og oplevelser? Så kan du holde dig opdateret på hvad og hvor de studerende tolker. Tolkningerne foregår i Aarhus og i København.

FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/Tolkepraktikucc

OM TOLKEUDDANNELSENS FJERDE ÅR
Det sidste studieår omfatter kun efterårssemestret. Semestret udgøres hovedsagelig af bedømmelsespraktik, skrivning af bachelorprojekt og selvstudium. Dette semester afsluttes med bedømmelse af praktikforløb og en mundtlig prøve i tilknytning til den skriftlige del af bachelorprojektet.

Kilde: UCC

Læs mere: https://ucc.dk/tegnsprogstolk

tegnsprogsoevelse