Brugerorganisation: Norsk tolketjeneste misbruger deres magt

I Norge er alle tolkninger for døve og hørehæmmede samlet i en fælles tolketjeneste, der hører til under arbejds- og velfærdsforvaltningen. Brugernes organisation, Norges Døveforbund, mener, at tolketjenestens ledelse er i gang med at forgribe sig på tolkebrugernes rettigheder, og kalder det magtmisbrug.

Der har længe været frustration blandt brugere og tolke i Norge, fordi det fælles norske tolkecentral, NAV, gennem en årrække efter sigende har manglet udvikling, styring og ledelse, og brugerne er sjældent blevet involveret i beslutninger.

På baggrund af dette er der, på anledning af det norske Arbejds- og Socialdepartement (ministerium) i marts blevet foretaget en udredning af tolketjenesten. Udredningen har resulteret i en række forslag til, hvordan tolketjenesten kan blive forbedret. Blandt andet peger udredningen på, at organisationen af Tolketjenesten bør trækkes helt ud af hjælpemiddelområdet.

Forslag bliver ignoreret
Men så vel skal det ikke være. Rapportens forslag er blevet overset af ledelsen hos NAV, siger Norges Døveforbund i en udmelding på deres website og på Facebook. En arbejdsgruppe hos NAV har nemlig selv kigget på rapporten og samlet deres kommentarer i en tilbagemelding til det norske Arbejds- og Socialdepartement.

Forbundet skriver, at ledelsen, i følge udmeldingen, på nogle punkter har handlet direkte modsat rapportens anbefalinger:

– NAV svarer på rapporten ved at integrere tolketjenesten endnu stærkere i hjælpemiddelcentralene og omdefinere tolketjenestens formål uden at have talt med hverken professionsudøverne eller brugerne af tjenesten.

Det norske døveforbund bider i deres kritik også mærke i, at NAV’s ledelse ikke ønsker politisk indblanding i den nye organisering af tolketjenesten. Men netop den politiske indflydelse er NAV’s eksistensgrundlag, fortæller forbundet.

Tolketjenesten er nemlig etableret på grundlag af en række politiske beslutninger, fortæller Norges Døveforbund og retter den kritiske røst mod NAV’s ledelse:
– NAV udviser en arrogance uden sidestykke med dette udsagn (at de netop ikke ønsker politisk indblanding, red.).

Tolkens rolle skal være mere hjælperagtig
Det norske døveforbund ser NAV som en professionel tolketjeneste med tolke, som kun bør have til opgave at tolke, og ikke andet.

Men NAV lufter nu nogle visioner om at omdefinere tolkens rolle. Den arbejdsgruppe, der har set på udredningen, kommer ind på, at tolken skal have en “hjælperolle” og at der må satses på “udbygning af tolkenes kompetencer ud i funktionsvurdering”. Dette formodes at være i forlængelse af, at NAV i forvejen har en meget stærk tradition omkring at fokusere på hjælpemidler, og at det er årsagen til, at de gerne vil fokusere mere på “hjælp” frem for kultur og sprog, som ellers er omdrejningspunktet for den moderne tolkeuddannelse – i alle nordiske lande, i øvrigt.

Umyndiggørelse af døve
Dette oprører det norske døveforbund, som er brugernes organisation:
– De skal ikke gå ind og vurdere døves liv. Med dette greb er de i færd med at rasere døve og hørehæmmedes ret til at ytre sig uden indblanding af andre, skriver forbundet på deres på hjemmeside.

En af tolkebrugerne, Sonja Myhre Holten, der arbejder i det norske sprogråd, er chokeret over denne tilgang, og skriver på sin Facebookside:

– Det gør mig rasende. Tolke er sprog- og kulturoversættere og IKKE socialarbejdere, som skal vurdere vores funktion i forhold til arbejde, uddannelse, vejledning og guderne ved hvad. Det er ren umyndiggørelse. Vores ytringsfrihed er slet og ret truet!

Brud på handicappedes rettigheder
Indblandingen, mener det norske døveforbund, er at bryde med FN’s handicapkonventionen.

Forbundet stiller en liste af kritikpunkter:

  • De har ikke hørt på os
  • De ser ikke tolkning som en præmis for tilgængelighed
  • De umyndiggør døve og hørehæmmede
  • De presser tolkene tilbage til førprofessionel tid, da man skulle “hjælpe” døve
  • De tillægger tolkene kompetencer de ikke har og forrykker det professionelle ansvar
  • De bryder med norsk politik for at ivaretage og øge status omkring norsk tegsprog

I løvens hule
Alt i alt er det norske døveforbund chokeret over at se, hvordan en udredning, der er stærkt kritisk overfor NAV, er blevet opfulgt internt i NAV, hvis ledelse så har valgt at forkaste pointerne i stedet for at tage noget som helst til efterretning.

– Den enhed, der er blevet kritiseret i rapporten har altså fået til opgave selv at følge op på problemerne, slutter det norske døveforbund.

Norges Døveforbund er i gang med at kontakte medier, stortingsrepræsentanter mv. for at skabe opmærksomhed omkring, at det er et problem, at Norges eneste tolketjeneste ikke blot har affærdiget en kritisk rapport, men tilmed også er i gang med at foretage større beslutninger helt udenom brugerne.

Om tolkning i Norge
NAV’s tolketjeneste har kontorer i 18 såkaldte “fylke” i Norge, hvor døve kan bestille deres tolke via en central administration, der er bemandet af sagsbehandlere, der vurderer tolkebehovet og koordinerer tolke.

Tolkene er ansat hos NAV, og NAV har ud over egne fastansatte tolke også en række freelancetolke tilknyttet.

I Norge har tolkebrugerne har ikke frit valg omkring hvem de får som tolke hos NAV. Men sagsbehandlerne skal efter sigende gøre hvad de kan for at efterkomme brugernes ønsker omkring tolkevalg.

Så at sige organiserer NAV som det eneste sted al tolkningen i Norge, men der er fortsat enkelte steder, hvor f.eks. offentlige instanser selv betaler tolkningen. Men som oftest foregår bookingen gennem NAV.

LÆS MERE
Det norske døveforbund
Det norske tolkeforbund
NAV tolketjeneste