Unge døve vil debattere sociale ydelser

Hvilke rettigheder har man omkring sociale ydelser, når ens handicap er at være hørehæmmet? Danmark får døve og hørehæmmede ikke længere samme form for økonomisk kompensation, som døve i andre EU-lande som f.eks. Sverige og Frankrig får. Danske Døves Ungdomsforbund (DDU) lægger i aften op til debat.

Der er forskel på hvad 18-årige Lise og 45-årige Ole, der begge er døve, med, lad os sige – 95 DB på begge ører, får i social ydelse. Formentlig får 45-årige Ole omkring 2900 kroner mere om måneden end 18-årige Lise får, fordi Ole er født i 1971. Og dermed får han invalidetsydelse (IY). Der står i den gamle lovgivning til IY, at ydelsen tilkendes til personer med hørehandicap, fordi et kommunikationshandicap har så indgribende en betydning i dagligdagen, at det normalt medfører forskellige, vanskeligt definerbare merudgifter.

Da IY blev afskaffet
I forbindelse med en stor førtidspensionsreform i 2003 blev der besluttet, at man fra den 1. januar 2003 skulle stramme op omkring hvad man bevilligede. Formålet med ændringen var at fastholde flest mulige i arbejde. Alle, der før 1.1.2003 havde fået søgt om/fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse ville fortsat være omfattet af reglerne. Men IY ville ikke længere blive bevilliget til døve på over 18 år, hvilket betød, at døve født efter årgang 1985 ikke modtog IY. Det delte døvegruppen op i to: Dem, der fik IY, og dem, der ikke fik IY.

Merudgiftsydelser en mulighed
Såfremt man ikke længere fik bevilliget IY, men fortsat kunne dokumentere, at man havde merudgifter i forbindelse med sit handicap, blev der opfordret til, at man kunne søge om merudgiftsydelse hos sin kommune efter Servicelovens §100. Man kan i dag søge om minimum 524 kr. om måneden, dvs. 6.288 kr. om året.

Mindre beløb til døve
Beløbet man som døv eller hørehæmmet kan få i kompensation er i dag altså mindre. Døvheden er dog ikke forsvundet. Den er stadig allestednærværende. Derfor vil Danske Døves Ungdomsforbund, i samarbejde med Absalon Ungdomsklub i København og TegnBølgen i Vejle, arrangere en debataften mandag den 13 juni kl. 16.30. Over ti år efter afskaffelsen.

Mange spørgsmål der søges svar på
Der lægges op til en diskussion, om det er godt eller dårligt af Danmark at afskaffe IY. Meningerne er mange. Nogle synes, det er i orden, at ydelsen er blevet afskaffet, andre mener, at den aldrig burde have været fjernet, fordi unge døve stadig har det svært. En af de unge spørger: Er den grænse (at være født før eller efter 1985, red.) der er nedsat mellem døve der får IY og døve der ikke får IY – en forskelsbehandling/diskrimination, der er i strid med FN’s handicapkonvention? DDU mener, at man savner en klarhed omkring emnet. Hvad er IY egentlig? Hvorfor blev det afskaffet? Er der andre muligheder end IY? Er der noget, der kan gøres bedre? Hvorfor fungerer MY ikke efter hensigten?

Andre lande yder kompensation 
I flere andre lande er det fortsat normalt, at døve får et vist beløb om måneden i IY. I Frankrig får døve fra 18 års-alderen en ydelse på omkring 2.700 kr. om måneden, og i Sverige er ydelsen på omkring 1.300 kr. om måneden.

PROGRAM
Kl. 16.30 – Døren åbnes i Absalon og TegnBølgen
Kl. 16.50 – Indledning og velkomst af DDU
Kl. 17.00 – Jurist Helena Gade fortæller om lovene i forbindelse med sociale ydelser
Kl. 17.45 – Spørgerunde
Kl. 18.00 – Pause
Kl. 18:15 – Debat
Kl. 19.10 – Debatten slutter
Kl. 19.15 – Det offentlige program er afsluttet
Kl. 19.15 – Aftensmad

LÆS MERE
Begivenhed på Facebook

OM MERUDGIFTSYDELSE
http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/vokseomradet/merudgifter-til-voksne