UCC har fundet en løsning på tolkestuderendes eksamenspraktik

TOLKEDEBAT: Endnu et stort, landsdækkende tolkefirma har oplyst UCC om, at de ikke ønsker at tage imod eksamenspraktikanter fra UCC. Det har stillet tolkeuddannelsen i en svær situation, men UCC lover, at de studerende vil komme i mål i 2016. Nu skal UCC se på, hvordan praktikudfordringen fremover kan løses.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Colourbox

Tolkecenter Danmark har også sagt nej til praktikanter
Det er ikke kun CFD der har lukket i for praktikanter fra UCC. Tolkecenter Danmark har også sagt nej til at tage imod eksamenspraktikanter, fortæller UCC i en pressemeddelelse, som de har lagt online i dag. Udmeldingen om at Tolkecenter Danmark har frabedt sig praktikanter, har de ikke lagt på hverken website eller Facebook. Men udmeldingen er noget, som firmaet har bekræftet til LOUD i telefonen.

Vores studerende når i mål i 2016
Det, at to store, landsdækkende tolkefirmaer ikke har ønsket at modtage eksamenspraktikanter, har givet UCC Tegnsprogstolkeuddannelsen et ekstra stort pres omkring at løse de studerendes forestående praktikproblem. Men det er nu løst, fortæller Jutta Fischer, studieleder hos UCC, i pressemeddelelsen:

– I UCC har vi fundet en løsning, så alle kan nå i mål med praktikken i 2016.

Hvordan det i praksis løses, kommer UCC dog ikke nærmere ind på i pressemeddelelsen, ligesom de ikke ønsker sig at udtale sig om yderligere, end hvad der står i pressemeddelelsen.

Men løsning er godt nyt for de 42 studerende, der skal op til eksamen her i juni. Kvalificerer de sig til at blive optaget i et praktikforløb, er de to firmaers udmelding ikke det, er skal stoppe dem.

UCC vil samarbejde med arbejdsmarkedet
Løsningen gælder for dette studieår, men der er ingen tvivl om, at UCC skal se på, hvordan de fremover gør i forhold til praktikpladser til de studerende. Jutta Fischer fortæller her, at det er vigtigt, at UCC arbejder sammen med erhvervslivet:

– Vi arbejder på at udvikle nye modeller for praktik, men forudsætningen for at uddanne dygtige tolke er, at vi har et tæt samarbejde med det arbejdsmarked, hvor de studerende efter endt uddannelse skal ansættes.

UCC bekymret over FTT’s udmeldelse
Derfor fortæller Jutta Fischer i UCC’s pressemeddelse, at de er bekymret over Foreningen af Tegnsprogstolkes udmelding for et par uger siden, hvor de fraråder unge at tage uddannelsen til tegnsprogstolk:

– Det er en bekymrende udmelding, da den skader såvel uddannelsen som tegnsprogstolkenes omdømme.

UCC er derimod på linje med bl.a. Danske Døves Landsforbund, der gerne vil have en opdateret udredning af tolkemarkedet.

– I UCC mener vi, at det er vigtigt at få afklaret, hvor stort fremtidens behov for tolke bliver, og dermed få et realistisk billede af, hvor mange studerende, der skal være på tolkeuddannelsen, skriver Jutta Fischer.

Har tidligere foreslået ministeriet en udredning
UCC skriver i pressemeddelelsen, at de allerede har opfordret Uddannelses- og Forskningsministeriet til at lave en udredning i forhold til det fremtidige tolkebehov og antallet af studerende.

UCC foreslår videre, at man kunne lave en høring med deltagelse af både virksomheder, faglige klubber, bevilligende myndigheder og uddannelsesinstitution for at drøfte fremtidsudsigterne og behovet for at tilpasse tolkeuddannelsen.

– På den måde kan vi sammen tage ansvar for, at de studerende får den praktik, der er afgørende for deres uddannelse, skriver Jutta Fischer.

Såfremt der er opbakning til ideen om en høring, vil UCC gå videre med ideen til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tegnsprogstolke et attraktivt fag
UCC uddanner cirka 25 nye tegnsprogstolke om året. Indtil nu har de næsten alle sammen fået job direkte fra studiet, og tolkeuddannelsen er på top 10 over uddannelser med lavest arbejdsløshed.