DDU-formand: Vi vil arbejde for mere debatkultur, stærkere lederkompetencer og medlemsinvolvering

Danske Døves Ungdomsforbund vil til deres generalforsamling på lørdag løfte sløret for deres vision 2020. Det er resultatet af hovedbestyrelsens arbejde med at skabe en endnu skarpere profil, fortæller 24-årige Benjamin Trock, der er formand for ungdomsforbundet.

DDU vil skabe en mere aktiv debatkultur, udvikle lederkompetencer hos unge døve og inddrage medlemmerne i det daglige arbejde.

Det er den profil, ungdomsforbundet gerne vil være kendte for fremover, fortæller Benjamin Trock, der er formand for Danske Døves Ungdomsforbund.

Klar strategi gør arbejdet nemmere
Ikke kun skal DDU præsentere en ny vision frem til år 2020, de vil også fremlægge en strategi for årene 2016-2018, og så igen fra 2018-2020, når den tid kommer. Arbejdet kommer ikke ud af det blå. Der er en tanke bag de nye strategiske vinde hos ungdomsforbundet:
– Vi er en lille organisation, og de fleste af vores kræfter er på frivillig basis. Så vores energi er altså begrænset, og derfor vil vi arbejde meget mere målrettet med vores ressourcer.

Konsulent har givet værktøjer
Til at udarbejde den nye skarpere profil, har DDU har fået hjælp af Filip Hove Kristensen, organisationskonsulent fra Dansk Ungdoms Fællesråd, der er DDU’s samarbejdspartner. Konsulenten har været forbi og gennemføre en workshop, hvor værdierne blev født. Det har givet en god effekt, hvor bestyrelsen har fået nogle super brugbare værktøjer at arbejde videre med, fortæller formanden.

Mere medlemsinddragelse
De visioner, som DDU vil fremhæve er blandt andet, at medlemmerne skal være centrale for ungdomsforbundets arbejde, fortæller Benjamin Trock:
– Vi ønsker mere medlemsinddragelse. Ungdomsforeningerne skal mere med i arbejdet. Vi er inspirerede af vores nordiske søster-forbund. De har valgt en model, hvor de giver ansvaret for arrangementer mv. til medlemsforeningerne, og dermed giver dem indflydelse. Vi vil gerne give vores medlemsforeninger samme mulighed.

DDU skal så til gengæld fokusere mere på landsdækkende interessepolitik, fortæller formanden.

Flere unge døve lederprofiler
Et af DDU’s erklærede mål er at styrke kompetencerne hos unge døve. Det skal ske med bl.a. flere lederkurser. Og de unge skal klædes på via. at de kan arbejde med praktiske sager i diverse udvalg:
– Vi vil gerne åbne op for at vores medlemmer kan sidde i DDU’s udvalg og på den måde få indflydelse. Måske bliver nogle unge interesseret i at stille op til vores bestyrelse ad den vej.

Kommunikation baseret på fakta
DDU skal også arbejde meget mere med oplysning, fortæller Benjamin Trock:
– Vi vil være bedre til at dele fakta via vores medier. Vi ser lige nu en tendens til at vores medlemmer siger: “Jeg har hørt”, men det skal være faktuelle oplysninger vi arbejder med, og ikke bare snak.

Formen skal helst være video, da det rammer bredt hos medlemmerne.

Læs også: Event: Danske Døves Ungdomsforbunds generalforsamling i Vejle

Nye visioner skaber klarhed
Så snart generalforsamlingen på lørdag er ovre, går den nye bestyrelse i gang med at realisere visionerne, og denne gang er bestyrelsen bedre klædt på til at skabe resultater:
– Med vores nye værktøjer bliver det nemmere for os at gøre opgaverne mere konkrete og målbare, således at vi får meget lettere ved at fremlægge vores resultater til medlemmerne, fortæller Benjamin Trock.

Benjamin Trock genopstiller som formand på lørdag.

Læs mere:
DDU’s visioner 2020 og strategi 2016-2018
DDU’s website