Døvekultur: Vigtigheden af et effektivt ”tool kit” til at klare sig blandt hørende

Har du valgt at være en del af døvekulturen, så har du valgt at isolere dig fra den hørende kultur. Nej, det passer på ingen måde, siger den amerikanske professor i Deaf Studies, Flavia Fleischer. Har du en tilknytning til døvekulturen er det derimod et livsvigtigt redskab for dig til at håndtere den hørende verdens mange kommunikative udfordringer på.

Kultur er så mange ting. Og denne artikel handler ikke om teater, kunst eller mad – men den psykologiske del af kulturbegrebet – med fokus på døvekulturen.

Flavia Fleischer er døv og rektor for Deaf Studies ved California State University Northridge ved Los Angeles. Inden det har hun undervist i døvestudier.

En af Flavia Fleischers studerende har optaget hendes oplæg i en tekstet vlog, en videolog, der gået viralt på Facebook, men som ikke er tilgængelig på YouTube.

LOUD har derfor sammenfattet hendes pointer i denne artikel, som kan læses af alle, der er nysgerrige omkring at forstå, hvordan døve håndterer tilværelsen – gennem døvekulturen.

Der er mange, der spørger hvad døvekultur er for en størrelse, fortæller Flavia Fleischer på ASL, amerikansk tegnsprog.
– Et klassisk svar er – adfærd, f.eks. Hvordan du fanger andres opmærksomhed (vinke, slå i bordet, trampe på gulvet, så vibrationerne kan mærkes mv.)

Men det er overfladisk, mener Flavia Fleischer:
– Det vigtige er, at vi skal se på hvordan vi definerer kultur. Kultur er så mange ting. Følelsen af andre mennesker, normer, værdier, viden, fællesskaber, sociale strukturer, kunst, historie og meget mere.

Og ikke kun det. Der der ligger meget mere bag, som er vigtigt at få frem i lyset. Døvekulturen kan også ses som et redskab, som man som døv har til at håndtere selve det at være… ja, døv, fortæller Flavia Fleischer:
– Det handler ikke om hvilken høreteknologisk hjælpemiddel du bruger, men mere rent menneskeligt: Hvad er det, der gør, at en gruppe af mennesker, som ikke kan høre, får redskaber til at overleve og tilmed at trives i en hørende verden?

Flavia Fleischers korte oplæg om betydningen af døvekultur er gået viralt på Facebook.

Flavia Fleischers korte oplæg om betydningen af døvekultur er gået viralt på Facebook.

Flavia Fleischer rydder en meget udbredt misforståelse af vejen:
– Mange tror, at du isolerer sig fra det hørende samfund hvis du lever som en kulturelt døv person. Det passer ikke. Denne verden er alles verden. Vi er alle her og en del af verden. Døvekulturen giver derimod det døve menneske et værdifuldt redskab til at navigere i en hørende verden. Og hvis du ser på en lille del af døvekulturen, nemlig sproget. Se så lige på det, at døve har formået at udvikle deres helt eget sprog, med egen grammatik og det hele. Wow!

Flavia Fleischer fortsætter:
– Dét, at det overhovedet er muligt at skabe et helt nyt sprog, siger en masse om vores formåen som mennesker. Det er fantastisk, at den menneskelige hjerne hele tiden opsøger sprog og kommunikation. Hvis du ikke kan forstå (høre) et sprog, der kun kan tales, så tager den menneskelige hjerne simpelthen over og finder andre løsninger, så du alligevel kan trives!

Det er derfor tegnsprog er så vigtigt, understreger Flavia Fleischer og gør opmærksom på, at informationer ikke nødvendigvis altid afgives på det talte sprog. Brug blot et lille øjeblik på at tænke på på alle de informationer, du får visuelt. På skilte, i tekstform osv. Er disse informationer egentlig mindre gyldige end de talte informationer?

Flavia Fleischer fortæller, at sprog opstår i hjernen. At sprog hjælper os som mennesker med at formulere vores tanker og at organisere den viden vi får:
– Så hvis du har et tilhørsforhold til døveverdenen, lærer du altså derigennem, hvem du er som menneske, og hvordan vi mennesker kan bruge vores sprog til at håndtere hverdagens udfordringer med.

Udfordringer kan man nemlig aldrig undgå, hvis du er døv, eller bare har et høretab. Men du kan lære at håndtere dem på en måde, så at du fint kan leve med dine udfordringer.

Flavia Fleischer gør opmærksom på, at der er en vigtig årsag til, at døvekulturen findes– at mennesker gennem kultur faktisk lærer hinanden noget:
– Som hørende håndterer du udfordringer på en måde der passer med hvad du kan. Du kan høre, og du kan dermed let og ubesværet kommunikere med andre mennesker, der også kan høre, siger Flavia Fleischer og fortsætter:
– Når du derimod ikke kan høre, og ikke nødvendigvis kan kommunikere let og ubesværet med andre, der kan høre, så er det altså svært for dig at lære effektive strategier af mennesker, som ikke ligefrem kender til det problem.

Så det er derfor døve har gavn af døvekulturen, som også er en lærende kultur. Den ligesindede læremester er den bedste:
– Ved at du omgås andre døve, lærer du mere effektive og mere humane måder at tilgå udfordringer på, fordi det nu engang er døve, der ved mest om de særlige situationer, som man kommer ud for.

Afslutningsvis er Flavia Fleischers budskab:
– Det er netop derfor døvekulturen er så utrolig vigtig. Kulturen byder på vigtige redskaber, som døve har brug for, for at kunne håndtere livet, overleve det og tilmed trives godt.

Læs mere
Se videoen på Facebook her.

Dr. Flavia Fleischer er selv døv. Da videoen blev optaget, underviste hun i ASL og Deaf Studies under the Language Departments på Utah Valley University. Flavia Fleischer er i dag rektor for Deaf Studies ved California State University Northridge ved Los Angeles.